Tag Archives: safari guide

Veldgids Loopbaan Ontwikkelings-Program

Ons stel graag die Bhejane Loopbaan Ontwikkelings-Program bekend! n  Vars en visionêre benadering tot veldggids opleiding en opwindende byvoeging tot die Bhejane Kursus Portefeulje vir 2020.

Die program bevat 3 fases. n Fondasie fase, Ontwikkelings Fase en Goverderde Fase. Studente met geen vorige opleiding of ervaring begin by die Fondasie Fase.

Studente wat reeds basiese gidswerk of verwante kwalifikasies het kan begin by Fase 2 – die Ontwikkelingsfase. Die gevorderde fase is beskikbaar vir studente wat reeds fase 2 voltooi het, en verder in enige rigting wil spesialiseer, en ook  belangstel om werksondervinding te kry terwyl hulle onder mentorskap is.

Die program het n omvattende fokus en beoog om n diverse groep studente aan die industrie beskikbaar te stel. Studente het die geleentheid om in n verskeidenheid areas te spesialisser en gevolglik self te besluit hoe en waar hulle in die industrie inpas.

Die program sluit in as basis die syllabus en nasionale gids kwalifikasies van FGASA – die Veldgids Assosiasie van Suider Afrika.

Die FGASA komponente word verder gekomplimenteer deur n verskeidenheid spesialis en vaardigheids modules, wat die studente volledig voorberei vir n loopbaan in die Safari en Ekotoerisme industrieë.  Hierdie modules addreseer noodsaaklike werksgereedheid vaardighede soos  kommunkasie, konflikhantering, beplanning en organisasie in die werksplek, entrepreneurskap en die basiese diensvoorwaardes geldig in Suid Afrika.

Spesialis modules sluit in Natuurbewaring, Marienegids, Monitering en Veldnavorsings assistent, Spesialis stapgids, Spesialis voëlgids.

Die Spesialis modules kan ook as losstaande modules voltooi word buite die die konteks van die volle program vir gidse wat reeds voltyds werk.

Kontak ons vir die informasie paket en die 2020 registrasie datums, fooie en vorms.

Nature Guide Career Development Programme

We are excited to introduce the new Bhejane Nature Guide Career Development Programme (CDP). Whether you are just starting out, and have no prior training experience, or whether you are already qualified but need a further boost to launch your career, the unique phased approach of the programme allows you to hop on where it bests suits you!

3 Training Phases

The programme consist of 3 phases (Foundation, Development and Advanced Phase).  Students with no prior training or experience start at the Foundation Phase.

Students that are already qualified with basic guiding qualifications can start at Phase 2 – The Development Phase, while those that are looking for mentored workplace experience, and a headstart in specialist and advanced course modules can choose to stay on for Phase 3  – The Advanced Phase.

Career Development is Key

The programme is career focussed and aims to prepare students for active participation in the Wildlife Tourism industry, by developing competent guides, with well formulated career paths in the various specialist nature guiding and related wildlife tourism fields.

The course has been structured to include the national skills programmes as required by the South African Tourism Act, to be recognized and registered as a legal nature guide. These skills programmes are trained using the syllabus of the Field Guides Association of Southern Africa (FGASA)

In addition to these skills programmes, we have added “soft skill” components and Practical Guiding Skills that address areas of essential knowledge. This includes various topics such as Your Guiding Career Path, Specialist modules such as Birding or Marine Guiding, Industry and Workplace skills, Research and Reference skills, and preparation for further study once out in the industry.  Contact us to get the information pack with fees and 2020 intake dates for this exciting new programme.